Sunday, 5 May 2013

Lesson 6
1. Va mee ayns Doolish jea. row shiuish ayns shen?
Bha mi anns Dubhghlais dé. Robh siú-is anns sein?
I was in Douglas yesterday, were you there?

2. Cha row, cha jagh mee foddey voish y thie.
Cha robh, cha deach mi fada bhois a’ taigh.
No, I didn't go far from home. (from the house).

3. Hie mee choud as Purl Chiarn.
Chaidh mi chomh fada is Purt Tiarn’.
I went as far as Port Erin.

4. Naik shiu Paaie 'sy phurt?
An fhaic siú Paaie sa phurt?
Did you see Peggy in the Port?

5. Honnick, agh cha row mee loayrt r'ee.
Chonnaic, ach cha robh mi labhairt rí.
Yes, but I wasn't speaking to her.

6. Cheayll mee dy vel ee sooree.
Chual’ mi da bheil í suirí.
I heard that she is courting.

7. S firrinagh dy liooar shen.
‘S fírinneach da leór sein.
That's true enough.

8. Ta dooinney eck fy-yerrey hoal!
Ta duine aic fo-dheireadh thall!
She has a man at long last!

9. Quoi eshyn? Nee Manninagh eh?
Caé eisean? An í Manannach e?
Who is he? Is he a Manxman?

10. She, Manninagh dooie veih Skylley Vride.
Is e, Manannach dúchaí bhé  Skylley Vride.
Yes, a native Manxman from Bride Parish.

11. Cha nel mee er n'akin Paaie rish ymmodee bleeantyn.
Chan eil mi air n'fhaicin Paaie ris an iomadaí bliantan.
 I haven't seen Peggy for many years.

12. Insh dou, vel ee jeeaghyn dy mie?
Inis domh, bheil í déachainn da maith?
Tell me, does she look well?

13. Cho aeg as bwaagh as v'ee rieau.
Cho éag[1] as baech[2] as bh’í riamh.
As young and pretty as ever she was.
  
14. As y dooinney eck, c'red t'eh jannoo?
As a’ duine aic, C’réad t'e déanamh?
And her man, what does he do?

15. Cha 'sayms, s'likly t'eh gobbragh er y thalloo.
Cha fhios aghams, s' lidhce[3] t'e ag obrach air a’ talamh.
I don't know, but it's likely he works on the land.

16. S'mie shen. shoh slaynt as. aigh vie orroo. 
‘S maith sein. seo slant[4] as áidh mhaith orru.
That's fine, here's health and /good luck to them.

17. Eaisht! Vel oo clashtyn red erbee?
Éist! Bheil thú claistinn réad air bith?
Listen! Do you hear anything?

18. Nagh row crank er y dorrys?
 Nach robh cranair a’ doras?
Wasn't there a knock on the door?

19. Immee as jeeagh quoi t ayn.
Imigh a’s déach caé t ann.
Go and look who it is.

20. Cha nel pelagh erbee ayns shoh.
Chan eil péachach air bith anns seo.
There's no one at all here. 

[1] <óg
[2] Níl mé cinnte faoin sanasaíocht. Cuireann an fuaimiú /bʷaex/ Gaeilge Ó Méith i gcuimhne dom.
[3] < Eng. Like
[4] < sláinte

No comments:

Post a Comment