Friday 31 July 2009

Lesson 1

LISTEN HERE!

Moghrey mie, Ned, cre'naght ta shiu?

Mora maith, Ned, crén acht ta siú?
Good morning Ned, how are you?

Lane vie, gur eh mie eu
Lán mhaith, go robh maith aiú*
Fairly well, thank you.

Kys ta shiu hene?
Cionnas ta siú fhéin?
How are you yourself?

Cha nel mee g'accan
Chan eil mi ag acain
I am not complaining

Ta mee clashtyn dy vel Thom ching
Tá mi claistean da** bheil Tom tinn
I hear Tom is sick

O' dy jarroo, c'red ta jannoo er?
O' da dearbh, c'réad tá déanamh air?
Oh indeed, what ails him?

Cha 'sayms, agh cha nel eh g'obbragh
Cha fhios aghams, ach chan eile e ag obrach
I don't know but he is not working

V'eh g'obbragh jea
Bha e 'g obrach dé
He was working yesterday

Va, agh cha row ej jeeaghyn ro vie
Bha, ach cha robh e deachainn* ro-mhaith
Yes, but he was not looking too well

Vell oo goll thie nish?
Bheil thú gol taigh 'nois?
Are you going home now?

Cha nel, ta mee goll gys Doolish
Chan eil, tá mi gol gos Dubhghlais
No, I am going to Douglas

Jean siyr eisht ta'n barroose cheet
Déan siar eist*, tá an barrús tíot
Make haste then, the bus is coming

Bannaght lhiat, Yuan. Slane lhiat, Ned.
Beannacht leat, Jhuan. Slán leat Ned.
Goodbye Johnnie. Farewell Ned.

Jeeagh quoi ta cheet nish?
Déach caé tá tíot 'nois?
Look who's coming now

She Illiam t'ayn
Is e Illiam t'ann
Its William (that's in)

Moghrey mie, Illiam, cre'n driss t'ort?
Móra maith, Illiam, cré'n drios* t'ort?
Good morning, William, what rush is on thee?

Ta mee goll gys Purt le Moirey
Tá mi gol gos Port le Muire
I am going to Port St. Mary

Vell oo goll eastagh?
Bheil thú gol iastach?
Are you going fishing?

Ta, vel oo cheet marym?
Tá, bheil thú tíot maram***?
Yes, are you coming with me?

Cha nel jiu edyr, ta mee ersooyl dy-valley.
Chan eil diugh eadar, tá mi ar súil da-bhaile.
Not today at all, I'm away home.

Tá mi ag obrach air seo fóst!

* Eisht < ar éis de dar le Caoimhín Ó Donnaile.
** dy (gu, go)
*** níl mé lán-chinnte

aiú < aghaiú < agaibh?